JamesCrypto68

Khả năng lớn 6500 chưa phải đáy BTC trong năm 2019

Giá xuống
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Còn 2 tuần nữa sẽ khép lại năm 2019 đầy biến động. BTC từ 3.700 lên đỉnh 13.900usd và về lại 6.500...Sẽ có nhiều biến động ở 2 tuần cuối cùng của năm:
1/ Kịch bản 1: BTC sẽ hồi lên từ đáy 7.000 chạm 7500 và Breakout đi lên 8500-8800. Quá đẹp!
2/ Kịch bản 2: BTC sẽ hồi lên từ đáy 7.000 chạm 7500 và Breakdown đi xuống, phá NHT 7.000-6900. Sẽ có đáy mới vào 2 tuần cuối của năm 2019 là 6300-5800.

Tôi nghiêng về kịch bản 2:
- Mở lệnh Short vùng từ 7250-7300-7500. Target 6300-5800.
- Cắt lỗ nếu đóng nến Breakout 7500.
Bình luận:
Đã phá NHT 7.000 nhưng hiện tại vẫn chưa là đáy trong tháng này.
Bình luận:
Khả năng hồi lên 7.000 - 7150 trước khi chạm 6300-6000 cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã hồi, vượt qua cả 7150 lên 7400. Nhưng xu hướng tăng dài hạn cần phải xem xét. Khả năng lớn vẫn rớt về 6500 / 6350.
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.