MexcieZ

BTC Daily Updates 10/5

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Khung tuần EMA 200 tận 25k , và RSI hoàn toàn có biên độ giảm xuống tới đó, mọi người lưu ý nhé. Có thể về 27k thả râu xuống tới đó.

- Thường vùng đáy nó sẽ sideway tạo đáy và shakeout liên tục, mọi người hạn chế đi đòn bẩy lớn khi dò đáy nhé. Tốt nhất là đợi phân kỳ mới vào.

- RSI D1 dưới 30 không dễ gì nhìn thấy đâu, tại sao không chọn 1 con tiềm năng chia 3 lần tiền mua vào ăn sóng hồi?Lưu ý là sóng hồi nhé, không phải confirm uptrend. Nhưng đủ để bù lại phần ae ta đu đỉnh đó.

- Dự là sẽ còn xuống liên tục để con dân panic. USDT đang tăng cao là vẫn còn hype lắm, chừng nào sập mà ko tăng nổi nữa thì ae ta vào nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.