dinhchien

[BTCUSDT] Phương pháp GD 3 m.hình, Price action & Elliot 20-9

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về kỳ vọng hình AB=CD
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.