Binhes16190

Phân tích thị trường thì “không khó”

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích thị trường “không khó” nhưng cái khó thực sự nằm ở chỗ biết tổng hợp cái đã phân tích đó, để có một cái nhìn tổng quát. Như vậy mới có được một phán đoán cận với sự thật!
Được vậy là đã nắm được 40% của sự “chiến thắng” trong thị trường.
Còn lại 60% là ở sự lãnh đạo quản lý bản thân.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.