thanhlv

Xu hướng BTC giảm ngắn hạn xuống 9000

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Thời điểm này tôi vừa chốt lời ở 10.200. Tôi kỳ vọng trong ngắn hạn sẽ xuống điểm mua là 9000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.