Trongvinh-FA25

BTC/USD - Kịch bản ngắn hạn BTC trở lại vùng giá 36K$

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mô hình VĐV đã hình thành và đang được xác nhận, BTC có 02 target giá trong ngắn hạn:
- Target 1: 36,000$
- Targrt 2: 40 ,000$

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 TA Education: https://t.me/trongvinhFA25
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
🟣 Premium Newsletter: https://dubaotiente.com/