BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng hồi về vùng hỗ trợ cũ
Buy

Dời SL khi giá về đến vùng kháng cự gần nhất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.