vuongdq2121

BTC ủng hộ xu thế lên

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC ủng hộ xu thế lên, nhưng cảnh giác có nhịp đảo lại vì khung 1h chưa có điểm vào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.