UnknownUnicorn31399052

Quasimodo Level có giữ được Bitcoin? Canh đảo chiều tại QML

UnknownUnicorn31399052 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá tiếp cận vùng QML, có thể tạo stop hunt để lấy thanh khoản trước.
Quan sát tín hiệu và cấu trúc đảo chiều ở khung thời gian nhỏ ( LTF )
VD: dạng W, QML nhỏ, Double Bottom ,...

Xem thêm các post khác ở dưới
------------------------------------------
Chú ý:
Nhận định và kế hoạch của cá nhân.
Không phải dự đoán giá hay gợi ý giao dịch.
Bạn cần có nhận định riêng và quản lý rủi ro tốt khi giao dịch Forex.

Đây là blog chia sẻ miễn phí các ý tưởng!
Z Concepts là phương pháp giao dịch forex và tiền điện tử mà kết hợp giữa Wyckoff, Supply & Demand , Price Action cùng với một số cách phân tích kỹ thuật hiện đại khác.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị, hãy bình luận ở dưới nhé!
Bình luận:
QML có hợp lưu với Doji Kink
FTR là phản ứng đầu tiên của giá, sau đó tăng
FTB giá quay lại test lần đầu !!
Bình luận:
Post này chỉ phân tích
Bình luận:
Với những lệnh High Risk ntn thì nên dời SL tới BE (Entry)
Bình luận:
Setup này coi là QML thì không đúng.
Giá giảm dần theo dạng Compression và chạm tới Decision Point là Doji Kink.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.