TuLeeAT

mô hình Wyckoff BTC/USDT 25/6 - 22/8

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
mô hình Wyckoff BTC /USDT 25/6 - 22/8
- Đã tương đối chính xác lúc mình Post cho các bạn sau gần 2 tháng từ th6 đến nay
- Và BTC đã hoàn thành xong những giai đoạn trong mô hình Wyckoff từ giảm giá - tích lũy - tăng giá

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.