binancash

Khi chỉ số này báo SELL mà không stoploss thì sẽ thua sạch?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tôi đã thử nghiệm 3 lần xem độ cậy của SuperTrend báo đúng không.
Lần 1 là tôi chơi cong BNB khi hệ thống alert SELL lúc đó giá đang trên 580$ và tôi đã không bán mà giữ miết kết quả là nó xuống còn 220$
Lần 2 thử với con BTT và lần 3 với SHIB, cả 3 lần đều thu vì không chịu stoploss khi hệ thống báo SELL.

Vậy SuperTrend khi báo SELL tốt nhất là nếu đang giữ thì nên stoploss chịu lỗ ít còn hơn mất sạch, tôi đã thử 3 lần và tôi nghĩ rằng đủ để tin tưởng nó. SuperTrend có thể không giúp thắng nhiều nhưng nó giúp giảm thua rất tốt do vậy khuyên anh em nên xem xét dùng thử. Timeframe thì tốt nhất thử với timeframe 1h, khi hệ thống báo SELL thì nên get out để bảo tồn tài khoản.

Tóm lại, nên dùng SuperTrend để tránh cháy sạch tài khoản là một chọn lựa tốt nếu bạn chưa có điểm tựa nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.