Ditrki1508

BTC ngày 1.11 sẽ có 1 cú hồi test lại vung 93x sau đó sẽ dump

Giá xuống
Ditrki1508 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giá đang trong giai đoạn phá vùng hỗ trợ sẽ có 1 cú sóng hồi test lại vùng 93xx ae canh vì cản 93xx khó có thể phá vỡ nên BTC sẽ có 1 cú giật sau đó về thẳng vùng 87x
Bình luận:
gần đạt cú sóng hồi không đủ lớn nhưng ae long cung ăn dc khá rồi 927x - ae cân nhăc chốt lời giá BTC có thể sập về 87xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.