mautd

BTC - Chart 2H

Giá lên
mautd Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Lại bắt dao rơi nào ae :)
Giao dịch đang hoạt động:
- Đủ 20 like em sẽ post kèo mới
Giao dịch đang hoạt động:
- Kèo vẫn đang ổn, mọi người nâng SL lên 9k5 nhé. Mình đi du lịch thứ 3 mới về, vì vậy phải đến hôm đó mới có kèo tiếp. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị đón bão tuần sau nhé.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt target rồi nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.