BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Update btc mỗi ngày cho anh em.
Hiện tại sau công bố giữ nguyên lãi suất của FED thì thị trường dần lạc quan trở lại.
Bằng chứng là xuất hiện lực mua đỡ giá tại vùng 46k5.
Btc đã xuất hiện mô hình vdv ngc báo hiệu xu thế đảo chiều ngắn hạn.
Kì vọng btc sẽ là vùng 49k5 trong 2 ngày.
Đây là thời điểm các altcoin cơ hội vượt lên khi chart dom đã mất đi ngưỡng hộ trợ quan trọng tại neck line mà nó đã break trước đó.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.