vuongdq2121

BTC có trap sẽ có 1 nhịp đảo lại nữa nên anh em cần cân nhắc

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC có trap sẽ có 1 nhịp đảo lại nữa nên anh em cần cân nhắc chốt lệnh long tầm 45k và bắt lại ở vùng 39 40k
Hoặc canh SELL ở vùng 45 46k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.