hoainv_sp2

BTC ơi mày chạy đi đâu

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cứ phải lên hết các kịch bản để chuẩn bị sẵn tâm lý các bác nhé, lúc đó chạy theo hướng nào thì mình có cách hành xử mà không bị động.
Nhiều tiềm năng mà cạm bẫy cũng không ít, các bác thích chơi kiểu liều ăn nhiều, hay thích dơ an toàn là bạn ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.