Hiện tại lệnh cũ có hồi về nên cắt lệnh hòa vốn.
Từ 20h ngày 4 là xu hướng tăng ngắn hạn, 12h ngày 8 là nhịp hồi về trong xu hướng tăng. đợi stoch rsi quá bán, quay đầu chạm 80 . khối lượng gd khi chốt nến không vượt quá 50k5 vào lệnh sell