nguyenhuuthanh

BTC giá giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo dự đoán BTC hôm nay tiếp tục Down đến ngưỡng 8350. nếu bị phá vỡ sẽ tiếp tục down .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.