Luxubu_Best

Update ngày 1/4/2020 Gía BTC đang có xu hướng giảm ngắn hạn

OKEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Hiện tại BTC đang chạm vào đường trendline xu hướng tăng ngắn hạn rất có thể nó sẽ phá vỡ vùng này và tiếp tục đi xuống
Tham khảo : cho anh em lướt sóng ngắn
đây là ý kiến cá nhân của Lu và ko dc xem là lời khuyên đầu tư
Long : 6xxx - SL 5k8, - targer 1 là 6k3 - targer 2 là 6k5
Short : 6k4 - SL 6k6, - taget 1 là 6k1 - target 2 là 5k9