A_Luan26

Butcoin Chờ Đợi Thời Cơ

Đào tạo
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Qua cú dump hôm qua đi chạm điểm 52.000 dây vào 51.000 , sáng nay đã hồi nhẹ lên,chờ kéo ngược lên dưới EMA21 rồi đặt sell retest lại.

oke anh em