BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
55 lượt xem
0
Khi giá tăng lên mạnh và bắt đầu có những đợt điều chỉnh giảm rồi dao động lên xuống trong một phạm vi nhất định thì tiến hành vẽ hộp Darvas. Cạnh trên hay giới hạn trên của chiếc hộp sẽ đi qua mức giá cao nhất trong phạm vi dao động của giá; cạnh dưới hay giới hạn dưới của chiếc hộp sẽ đi qua mức giá thấp nhất trong phạm vi dao động đó. Các mức giá cao nhất và thấp nhất này không bị phá vỡ ít nhất là trong 3 ngày liên tiếp. Cạnh trên đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự, ngược lại, cạnh dưới là một ngưỡng hỗ trợ.