TraderTop-net

Bitcoin đầu ngày 25/07 - Bẫy Gấu xuất hiện, cục diện ra sao?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Có vẻ như cơn lũ đỏ mini đang tạm dừng lại quanh mốc 9500 khi một loạt nến được tạo ra không xuyên thủng xuống dưới vùng này. Có lẽ Gấu đã ăn tạm đủ rồi chăng?

Bắt đầu cơn lũ đỏ từ vùng trên 11.000, chúng ta thấy các nến giảm đa số là nến thân lớn, còn nến tăng rất chi là nhỏ, điều này phản ánh phe nào là phe thắng thế rồi nhé.

Ở vùng sát 9500 hiện tại, chúng ta thấy có 1 Bear Trap - bẫy gấu - nhỏ với 1 nến giảm thân lớn như chỉ thò đuôi xuống dưới vùng đáy trước rồi rút lên trở lại và bật trở lên. Đây có vẻ là vùng giá mà Bò bắt đầu phản công và Gấu cũng tạm thu móng vuốt về.

Chúng ta quan sát thấy có 1 vùng PPZ - Price Pivot Zone - quanh 10.150 - 10.400. Vùng này trong 4 lần liên tục trước đó đã có phản ứng với giá. Đây có thể là vùng sẽ cản Bò trong hôm nay, đặc biệt là nó có thêm sự cộng hưởng của đường trendline giảm chặn trên đi qua nữa.

Ở phía trên, vùng PPZ quanh 10.800 - 11.200 vẫn là vùng đáng sợ nhất cho Bò. Anh em cần lưu ý

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành đầu ngày mới !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.