TuLeeAT

BTC/USD - 25/1: Gía Btc sẽ đi về đâu trước thông tin của FED

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC /USD - 25/1/
- Chúng ta có thể thấy 5 sóng Elliot giảm chính trong đợt giảm mạnh lần này từ 68k về 32k8 ( -55% ) chỉ trong vòng 72 ngày
+ Ảnh hưởng chính trong lần giảm này có ảnh hưởng do giảm của SPX500 và thông tin trực tiếp từ FED về việc tăng lãi xuất
+ Không chỉ thị trường tiền điện tử, mà thị trường chứng khoáng Mỹ cũng chịu ảnh hưởng lần này
- Hiện tại 5 sóng giảm Elliot của Btc đã hoàn thành, và rất có thể 3 sóng điều chỉnh A B C sẽ xuất hiện và đưa giá lên vùng 49k5 - 50k8
- Gía BTC hiện tại chúng ta nên cần chờ vào thông tin của FED về lãi xuất
@ Chúc mọi người năm mới tốt lành và mạnh khỏe

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.