khachuyvk

btc dài hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btc sẽ vượt qua 2 mốc kháng cự mạnh là 8k6 và 7k4 khi đạt đỉnh 10k2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.