huan162

BTC / USDT Phân tích theo phương pháp Bob Volman 2-> 8/1/2022

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
HIện tại giá đang nằm dưới EMA 21 và áp sát đường biên dưới của đáy hộp bằng 1 thanh nến khá mạnh mẽ áp lực bán của Phe Gấu đang lớn dần . NHưng vẫn chưa thể phá qua đc biên dưới hộp, .Giá đang hồi về gần EMA 21 .Chờ giá tạo ra 1 cú nén tích lũy động lượng nằm sát biên dưới đáy hộp ,đồng thời EMA 21 cũng tiến sát về thành dưới của đáy hộp. đến khi thanh giá cuối của cú nén xuất hiện lấp đày khoảng hở của giá và EMA đồng thời phá xuống biên dưới thành hộp để SELL .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.