HarryDamThanhHiepNWG

bức tranh thị trường tài chính bitcoin 17.9.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giai đoạn vô cùng khó khăn của tổng thị trường crypto
chúng ta nên làm gì bây giờ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.