thehuy

BTC Long term - Kịch bản 4

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản 4: BTC đang ở sóng sóng 3 của siêu chu kỳ

Phân tích: BTC đã hoàn thành chu kỳ tăng 5 sóng tại đỉnh 65k với sóng 3 là sóng mở rộng và sóng 5 có chiều dài bằng sóng 1. Siêu chu kỳ bắt đầu với sóng 1 có đỉnh là 65k , sóng 2 hồi quy 50% tại 29k . Hiện tại đang bắt đầu vào sóng 3.

Dự phóng: Theo kịch bản này thì sóng 3 của siêu chu kỳ có thể lên tới ở Fib 1.618 sóng 1 (~134k).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.