thehuy

BTC Long term - Kịch bản 4

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản 4: BTC đang ở sóng sóng 3 của siêu chu kỳ

Phân tích: BTC đã hoàn thành chu kỳ tăng 5 sóng tại đỉnh 65k với sóng 3 là sóng mở rộng và sóng 5 có chiều dài bằng sóng 1. Siêu chu kỳ bắt đầu với sóng 1 có đỉnh là 65k , sóng 2 hồi quy 50% tại 29k . Hiện tại đang bắt đầu vào sóng 3.

Dự phóng: Theo kịch bản này thì sóng 3 của siêu chu kỳ có thể lên tới ở Fib 1.618 sóng 1 (~134k).