Luxubu_Best

Bitcoin halving update tình hình BTC ngày 14 - 5 - 2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người giá hiện tại của bitcoin là 9k3
- Nhưng chúng ta đã thấy thì Bitcoin đang có xu hướng tăng ngắn hạn
- RSI sắp chạm vùng quá bán
- BTC đang năm trên vùng hộ trợ tạm thời 9k2
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k5 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 9k6 thì mình sẽ Long và Mong trờ tới phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 9k8 và đỉnh cũ 10k
Short :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k2 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k2 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k8 và 8k4

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.