vanbeo

BTC sẽ test 3k1

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại nhìn chung giá vẫn nằm trong xu hướng chính là downtrend . Giá sẽ test lại 3k1 từ nay cho đến trước tháng 9. Đê chuẩn bi cho 1 đợt lên giá mới..
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.