HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live trưa 6.3.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
tối qua giao dịch lệnh xong nó kéo lên 500 pip
lệnh này cũng 300-400 pip các bạn xem video biết thêm chi tiết nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.