HarryDamThanhHiepNWG

bức tranh thị trường tài chính crypto

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
vẫn là tranh thủ cộng hưởng khi DXY điều chỉnh khung 4h lúc 19h00, và US30 phục hồi, tranh thủ không bằng cao thủ lực đi ko quá mạnh vẫn chưa có sự hỗ trợ của TOTAL hay crypto index

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.