CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (17/02)

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
2 lệnh chờ mua ở 9750$ và 9550$ đã được khớp. Đây là cơ hội tốt nhất để tích lũy BTC để bắt được mùa Altcoin lớn.
Đây là kế hoạch của chúng mình
- Nếu bạn chỉ muốn giao dịch với cặp BTC /USDT, BTC sẽ trở lại trên 10000$ trong vòng 2 ngày tới và sẽ cố gắng để test lại vùng 10500$
- Nếu bạn muốn kiếm tiền hiêu quả trong giai đoạn này, hãy cho BTC một khoảng an toàn phía trên 9000$ và tiếp tục giao dịch với Altcoin. Và cố gắng kiếm nhiều hơn 10% lợi nhuận và đừng lo lắng gì về BTC trong giai đoạn này. Chỉ cần cố gắng mua Altcoin tại các vùng giá tốt nhất
Bình luận: - Nếu bạn chỉ muốn giao dịch với cặp BTC/USDT, BTC sẽ trở lại trên 10000$ trong vòng 2 ngày tới và sẽ cố gắng để test lại vùng 10500$
HOÀN THÀNH!
Bình luận: UPDATE (VIP Analysis)
Bitcoin Update (Feb 19) - Hãy làm điều đúng đắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.