canhlinh

Dự đoán kịch bản BTC sắp tới.

Giá xuống
canhlinh Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Không FOMO.
Đợi test hỗ trợ 54K trước khi thực hiện sóng tăng cuối cùng 80K hoặc 100K ( nếu hỗ trợ không bị thủng).
Bình luận: Vẫn thong thả trade lùi về 54K
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.