doilakotuong

BTC sẽ sideway trước khi điều chỉnh về vùng 50k rùi thẳng tiến

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC sẽ sideway trước khi điều chỉnh về vùng 50k rùi thẳng tiến, Cơ hội alcoin tăng nhẹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.