A_Luan26

Bitcoin khả năng đảo chiều

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Bitcoin đang tiến Gần 50k khả năng nhiều Buyer chốt lời khi mua từ dưới mấy hôm trướcc; xuất hiện 2 pinbar giảm giá . nhiều tiềm năng đảo chiều .
Có thể sell mạo hiểm cho anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.