BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Vẫn như hôm qua thôi,xuống 62k thì bật lên nhẹ 64k .
Loanh quanh 62_65k thôi,hãy kiên nhẫn đợi tích lũy đủ động lượng để thoát khỏi 2 vùng này sau đó hãy vào kèo.
(chưa nên vào lệnh trong Vùng tích lũy này,sẽ rủi ro nhiều hơn)
Chúc anh em may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.