dinhchien

BTCUSDT - Dự đoán mục tiêu 45.500 USD

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khung Ngày: Xu hướng tăng theo price action
Khung 4 giờ: đã về vùng quá bán và tăng tiếp
Khung 1 giờ: xuất hiện tín hiệu Elliot target

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.