BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
nến chốt nến vượt 50k7 thì mua vào
vẫn ưu tiên sell dài hạn. An toàn có thể chốt vào hiện tại, đợi stoch quán mua rồi sell lại.
bài viết chỉ lưu lại ls gd , có thể tham khảo nhưng ko kk làm theo.
Bình luận:
20h mà vượt qua 50k7 mới buy đc, hiện tại dù có vượt qua 50k7 thì vẫn chưa qua ichi nên ko buy đc nha. vì ước lượng nến lên chậm chứ ko nghĩ lên nhanh như v
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.