FXNHANQUA

BUY LIMIT BITCOIN 17.05

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Bitcoin hiện đang đi vào chu kỳ điều chỉnh mạnh.
- Mọi nỗ lực bắt đáy của nhà đầu tư đều trở nên rủi ro.
- Để có thể hãm được đà giảm của bitcoin, ngường hỗ trợ từ 32.xxx - 34.xxx là vùng BIG BOY bắt đầu tham gia vào thị trường.
- Bitcoin sẽ mất một thời gian dài để hấp thụ được hết lượng hàng kẹp ở vùng giá cao.
=> Vùng chốt lời trong lệnh buy limit là giúp nhà đầu tư an toàn vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.