thachvanlanh

Dự đoán BTC trong ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Với các ngưỡng kháng cự như trong hình. Cần kết hợp thêm BTC .D và dự liệu on chain
- Hiện tại BTC .D ở ngưỡng thấp cho thấy vốn không vào BTC nhiều, nhà đầu tư đang theo dõi do giá altcoin cũng chưa tăng (chứng tỏ chưa đổ về altcoin)
- BTC đưa lên sàn chưa đáng quan ngại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.