Luxubu_Best

BitCoin ngày 31 - 5 - 2020 Cuối Con Đường !!! OKEx Perpetual

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của BITCOIN là 9k5 đã Tăng 300 $ so với bài viết trước của mình
- Giá BTCUSDT đang có xu hướng đi sideway giao đông trong vùng giá 9k5 - 9k6
- RSI vẫn nằm trên đường trendline 52.8
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản Khung 1H xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Long
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k750 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 9k8 thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 9k9 và đỉnh cũ 10k1
Short :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k3 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k3 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k6 ( Đáy cũ) và vùng hỗ trợ 8k4

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.