JamesCrypto68

Long BTC, mục tiêu trung hạn 12.000 usd

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang hình thành mô hình lá cờ. Khả năng lớn sẽ có giá BTC 12.000 usd trong tháng 12.2019.
Rủi ro ngắn hạn: BTC test lại NHT 8350-7400. Khả năng về 5.500 rất thấp nhưng không loại trừ.
Cắt loss dưới 8000.
Giao dịch đang hoạt động:
Mục tiêu vẫn chưa có gì thay đổi, trung hạn sẽ chinh phục mốc 12.000 trong 12.2019
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.