Trader-Pro-48

BTC TIẾP TỤC GIẢM

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Biểu đồ ngày và các khung thời gian ngắn đang ủng hộ cho việc tiếp tục giảm của BTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.