Hiện tại giá trên đã đi vào khu vực mua khá tốt theo mốc hồi fibo ở 61.8% 9951$ và vùng hổ trợ ở mốc giá fibo 78.6% 9703$ khá tốt để cho giá đi lên lại khi vực chốt lời 10547$ và 10910$ giá dừng lổ ở 9609$ .
chúc anh chị tham khảo gợi ý này đạt lợi nhuận .