A_Luan26

Bitcoin đang tích lũy đi ngang

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
18 lượt xem
0
Từ 58.000 xuống vùng 53.000 Bitcoin đang sideway.

đẩy từ 53.000 lên gần 57.000

Chúng ta vẫn có thể mua nhẹ từ vùng 53.000 lên trên 56.000