SOT_Indie

BTC USDT 20/08/21

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đà tăng khá mạnh nhưng chưa thích hợp để vào

Kỳ vọng: 60000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.