HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường bitcoin phiên trưa ngày 13.5.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
bitcoin đã có tín hiệu hồi thành công từ 15 chiều hôm qua
giai đoạn này chỉ phù hợp cho giao dịch phái sinh
chưa nên vào hold coin
các bạn xem video để biết thêm chi tiết

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR
NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.