TraderTop-net

Phân tích Crypto đầu ngày 02/01 - Kịch bản tốt vẫn giữ được?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
rong bài phân tích Bitcoin H4 cuối cùng của năm cũ, chúng ta đã đề cập đến mô hình bullish quasimodo - một biến thể của mô hình biểu đồ Vai Đầu Vai Ngược (Inverted head and shoulders pattern) cho Bitcoin , cùng với khuyến nghị mua nếu break lên, hoặc mua nếu Bitcoin giảm xuống vùng vai bên phải. Có vẻ như việc mua vào ở vùng vai bên phải đã tạm thành công khi Bitcoin giảm retest vùng vai phải và vừa bật lên với một nến tương đối lớn và volume vượt 1 loạt nến trước. Mục tiêu đầu tiêu của đợt tăng này có thể là vùng gần 3.900, nơi có kháng cự mạnh đi qua. Nếu break thật mạnh lên trên 3.900, mục tiêu có thể xa hơn ở gần 4.200, khi Bitcoin tăng 1 đoạn A'=A do cách đo đạc mục tiêu giá của mô hình.

Thôi thì đầu năm mới, lên được là tốt rồi. Năm 2018 chó chết đã qua, hi vọng 2019 chó sẽ hồi phục lại để anh em Bò còn tiếp tục sự nghiệp "trading crypto for living" (trade crypto để kiếm sống).

Năm mới an lành nhé anh em

Happy and safe trading !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.