HarryDamThanhHiepNWG

bức tranh thị trường tài chính crypto ( bitcoin) tối ngày 27.9.2

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
nên hay không nên giữ tiếp????????????
us 30 đã giảm rồi
crypto sẽ ko đi được đâu mọi người


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.