BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
SHORT BTC 3X-5X
ENTRY : 39.5 - 40 .5
STL : 42 K
TP : 34K - 30K
TIME : 20 DAYS
2022 với mình chắc chắn là 1 năm downtrend. Cơ cấu vốn hoá thị trường hiện tại mọi thứ đang ở mức over price nên mình sẽ theo đuổi chiến lược short là chủ yếu trong cả năm ngoại trừ tháng 4 và nửa đầu tháng 5.
Hiện tại cơ cấu của thị trường đang đi tìm một đáy tạm thời Tổng vốn hoá thị trường sẽ dần thu hẹp lại theo kiểu rỉ máu.
Hi vọng góc nhìn của mình có thể giúp ích cho ai đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.